Informatie

Hier vindt u alle informatie over het programma, onze sprekers en de locatie. Mocht u vragen hebben, neemt u gerust contact met ons op.

Over het congres

In 2017 deden meer dan 30.000 mensen een asielaanvraag in Nederland. Een logisch gevolg van de toename van vluchtelingen en asielzoekers, is dat ook de gezondheidszorg in Nederland in toenemende mate met deze groepen te maken krijgt.

Een hoge prevalentie van specifieke ziektebeelden, culturele verschillen in de spreekkamer en weinig duidelijkheid over regelgevingen rondom asielzoekers en ongedocumenteerden (waaronder uitgeprocedeerde asielzoekers) tezamen, maken het de arts van vandaag moeilijk om adequate zorg te bieden aan een kwetsbare, maar groeiende groep patiënten.

Daarnaast doet zich een ander probleem voor met betrekking tot vluchtelingen binnen de Nederlandse gezondheidszorg: gediplomeerde artsen en geneeskundestudenten die als vluchteling in Nederland hun beroep of studie willen voortzetten ondervinden hierbij veel moeilijkheden. Denk hierbij aan een intensieve en dure assessmentprocedure om BIG-geregistreerd arts te worden of een lastige toelating tot de studie Geneeskunde.

Eind 2017 is IFMSA-NL met het initiatief gekomen om zowel vanuit het perspectief van de vluchteling op het spreekuur, als dat van de vluchteling als gezondheidsmedewerker, het onderwerp “vluchtelingen binnen de gezondheidszorg” te belichten. Wij beogen dat meer kennis over de situatie van vluchtelingen vooroordelen en communicatieproblemen kan wegnemen en kan leiden tot meer geduld, begrip en een betere zorg aan deze kwetsbare groep patiënten.

Daarnaast willen we meer respect en begrip creëren voor buitenlandse collegae, door te laten zien hoe lastig het voor hen is de geneeskundeopleiding of het artsenberoep voort te zetten in Nederland. Wij hopen zo bij te dragen aan een betere generatie gezondheidsmedewerkers die in staat is begripvol en zonder vooroordelen om te gaan met diverse patiënten en collegae.

IFMSA-NL hoopt u op het congres te mogen ontmoeten.

Onze visie is een generatie gezondheidsmedewerkers die in staat is begripvol en zonder vooroordelen om te gaan met diverse patiënten en collegae

Programma

programma

Locatie en route

Het congres zal 9 februari 2019 plaatsvinden in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam.

Het Erasmus MC is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Metrolijn A, B of C: stap uit bij halte Dijkzigt en volg de borden Erasmus MC.
Bus 44: stap uit bij halte Dijkzigt en volg de borden Erasmus MC.
Tram 8: stap uit bij halte Kievitslaan. Loop de parkeergarage Westzeedijk in en volg daar de borden Ingang. U komt in het voetgangersgebied (Passage).

U volgt binnen de borden naar gebouw Fe.

Met de auto

Het Erasmus MC staat aangegeven vanaf de Ring Rotterdam. In de directe omgeving van het Erasmus MC volgt u de bewegwijzeringsborden naar deze parkeergarages.

Neem contact met ons op