Organisatie

Het congres 'Komt een vluchteling bij de dokter' is een project van IFMSA-NL. Een enthousiaste groep vrijwilligers heeft zich ingezet om dit congres voor u neer te zetten. Lees meer over IFMSA-NL, maak kennis met de commissie of neem direct contact met hen op.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met het contactpersoon namens de commissie:

Fleur Zijlstra
Tel: +316 26 20 88 35
Email: congres@ifmsa.nl

Organiserende commissie

Sinds 2017 is een enthousiaste commissie vrijwilligers van IFMSA-NL bezig het congres 'Komt een vluchteling bij de dokter' neer te zetten.

Fleur Zijlstra, voorzitter

Fleur Zijlstra,
voorzitter

Shaëlla Ons, logistiek & inhoudelijk programma

Shaëlle Ons,
logistiek & inhoudelijk programma

Anouk Nusselder, Logistiek & Inhoudelijk programma

Anouk Nusselder,
logistiek & inhoudelijk programma

Zynab Zia, Logistiek & Inhoudelijk programma

Zynab Zia,
logistiek & inhoudelijk programma

Sally Al Sharad, Public Relations & Inhoudelijk programma

Sally Al Sharad,
PR & inhoudelijk programma

Donna Kooij, Public Relations & Acquisitie

Donna Kooij,
PR & acquisitie

Juliette Mattijsen, Penningmeester & Acquisitie

Juliette Mattijsen,
penningmeester & acquisitie

Amrish Manhu, Vicevoorzitter/Secretaris & Acquisitie

Amrish Manhu,
vicevoorzitter, secretaris & acquisitie

As Medical students committed to sharing your knowledge and skills internationally, you are a powerful source of hope for the future. I commend your determination to use your medical training to benefit all members of society.

Kofi Annan, voormalig secretaris-generaal van de VN over IFMSA

IFMSA-NL

In 1951 is the International Federation of Medical Student Associations (IFMSA) ontstaan als een organisatie voor medische studenten, door medische studenten. IFMSA is werelds oudste en grootste organisatie die medisch studenten internationaal representeert. Momenteel heeft ze 136 nationale organisaties uit 127 verschillende landen en representeert ze meer dan een miljoen studenten wereldwijd. IFMSA wordt herkend als een niet-gouvernementele organisatie binnen de Verenigde Naties (UN) en de World Health Organization (WHO) en werkt daarnaast samen met de World Medical Association (WMA).

IFMSA inspireert generaties van medische studenten om hun leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen en vaardigheden aan te leren om obstakels te overwinnen en de wereld om hen heen te verbeteren. De nadruk ligt binnen IFMSA op het meegeven van ideeën en skills aan studenten, zodat zij dit in hun lokale omgeving kunnen implementeren en verbeteren. Op deze manier dragen we allemaal bij aan een betere toekomst.

Sinds 1980 is IFMSA-NL het internationaal platform voor medisch studenten met initiatieven die zich richten op bewustwording en verbetering van Global Health zowel in de samenleving als op persoonlijke ontwikkeling van toekomstige professionals in de gezondheidszorg. Zij laat toekomstig medisch professionals al vroeg kennis maken met deze ontwikkeling door middel van projecten, congressen en stages. IFMSA-NL is vertegenwoordigd op alle acht de medische faculteiten van Nederland en heeft 900 actieve leden, die samen 7200 studenten bereiken. IFMSA-NL stelt studenten in staat hun kennis en vaardigheden te benutten, te vergroten en te delen door middel van projecten en trainingen. IFMSA-NL staat niet alleen, maar werkt samen met medisch studenten wereldwijd. Deze samenwerking wordt versterkt door banden met internationale organisaties, zoals de WHO, EU en VN.

Binnen IFMSA wordt er gewerkt met verschillende werkgroepen, die ieder hun focus op een ander aspect van Global Health hebben. Met het oog op het creëren van bewustwording van de hedendaagse wereldproblematiek en het aanleveren van een betere generatie gezondheidsmedewerkers, is eind 2017 vanuit de Werkgroep Medisch Onderwijs en de Werkgroep Mensenrechten en Vrede het initiatief gekomen om als IFMSA-NL door middel van een congres met een specifiek onderwerp aan de slag te gaan. Wij vinden het van belang dat het onderwerp “vluchtelingen binnen de gezondheidszorg” meer onder (toekomstig) gezondheidsmedewerkers wordt belicht. Gedurende het congres zal dit zowel vanuit het perspectief van de vluchteling op het spreekuur, als dat van de vluchteling als gezondheidsmedewerker naar voren komen.

Eind 2017 is vanuit de Werkgroep Medisch Onderwijs en Werkgroep Mensenrechten en Vrede het initiatief gekomen om als IFMSA-NL met deze onderwerpen aan de slag te gaan. Met het oog op het creëren van bewustwording van de hedendaagse wereldproblematiek en het aanleveren van een betere generatie gezondheidsmedewerkers, vinden wij het belangrijk om het onderwerp “vluchtelingen binnen de gezondheidszorg” meer onder (toekomstig) gezondheidsmedewerkers te belichten. Zowel vanuit het perspectief van de vluchteling op het spreekuur, als dat van de vluchteling als gezondheidsmedewerker.

Neem contact met ons op