ACTUEEL

Climate Change and Contraception

Kan betere toegang tot anticonceptie het klimaat redden?

Klimaatverandering vormt een grote bedreiging voor de toekomst van ons welzijn en onze natuurlijke omgeving. De lopende politieke discussie over mogelijke strategieën zijn vooral gericht op het overgaan op duurzame energiebronnen en het efficiënter benutten van energie. Maar gezien de urgentie van het probleem en het gebrek aan politieke daadkracht, zouden we meer aandacht moeten geven aan een andere aanpak dan aan alleen het beperken van broeikasgassen. Het verbeteren van toegang tot effectieve contraceptie is zo'n beleid dat de internationale klimaatorganisaties tot nu toe grotendeels links hebben laten liggen. Deze aanbeveling is gebaseerd op drie simpele feiten: 1) bevolkingsgroei is de drijvende kracht achter klimaatverandering 2) meer en effectiever gebruik van contraceptie vermindert ongewenste zwangerschappen en dus bevolkingsgroei 3) veel meer vrouwen en mannen zouden kiezen voor contraceptie, als dit makkelijker voorhanden en meer geaccepteerd zou zijn. De auteur van dit artikel adviseert universele toegang tot contraceptie als aanpak in de strijd tegen klimaatverandering.

2019-10-30 11:33:27

Contact

Voor vragen en opmerkingen kunt u ons ook bereiken via congres@ifmsa.nl

Privacy-informatie
Eén moment...