ACTUEEL

Climate Change Threatens the Achievement of Universal Health Coverage

Een wetenschappelijke kijk op de invloed van klimaat op gezondheid.

Klimaatverandering dreigt het tot stand brengen van Universal Health Coverage (universal health care/universele gezondheidszorg) in gevaar te brengen door negatieve invloed op de gezondheid en verstoring van de gezondheidszorg. Doelen op het gebied van klimaatverandering en Universal Health Coverage vullen elkaar aan en ondersteunen elkaar, aangezien bij beide onderwerpen bevordering van de gezondheid en gelijke gezondheid op de agenda staan. Veel gebieden in de wereld die het kwetsbaarst zijn ten opzichte van klimaatverandering scoren ook het slechts op Universal Health Coverage. Deze gebieden kunnen enorm profiteren van een geïntegreerde aanpak. Universal Health Coverage plannen zullen ook de klimaatverandering onder de aandacht moeten brengen. Daarbij zal er ook gebruik gemaakt moeten worden van een nieuwe, klimaatgevoelige, financiële aanpak, en zal het beperken van broeikasgassen geïncorporeerd moeten worden. De plannen zouden moeten streven naar een evidence based aanpassing dat gezondheid beschermt en weerstand biedt aan klimaatverandering.

2019-10-30 11:21:01

Contact

Voor vragen en opmerkingen kunt u ons ook bereiken via congres@ifmsa.nl

Privacy-informatie
Eén moment...